A continuació vos deixe l'himne de la nostra falla


EL NOSTRE HIMNE

Pels carrers de nostra falla

Les estreles iluminen
Un mosaic de gent i foc
De dolçaines vespertines 

Quan arriba San Josep
Sirenes de galtes fines
Prenen foc al monument
Plorant llàgrimes marines

El vent de llevant reviu
Tot el fragor de les flames
Acariciant nostres cors
Que bateguen per les falles

Per a orgull de peixcadors
En tot el mon no n' hi ha
Carrers de tan vius colors
Tresor únic valenciá

Gloria al poble de la mar
A la falla marinera
Salve veus de les arenes
El teu fill que sempre espera

Gloria al poble de la mar
A la falla Just Vilar
Salve veus dels valencians

De la Falla del MERCAT DEL CABANYAL


                                                           JOSE LUIS OBRER VALERO
                                                        LLETRA: ALBERTO M. OBRER VALERO
                                                        (en conmemoració del nostre 50 Aniversari)